Kurs / Undervisning

Formidling, talekunst, kommunikasjon og kroppsspråk

80% av det vi formidler skjer gjennom kropppspråk. Det handler ikke bare om 

HVA vi formidler, men HVORDAN det formidles.Vi tenner mer på historier enn fakta. 

Lær deg å bruke historier og fortellinger for å få fram fakta og tall.

Kurset kan enten gjøres gruppevis, for enkeltpersoner eller i form av foredrag.

 


 

Nedbemanning
Nordengen har erfaring fra nedbemanningsprosesser, ved å bistå enkeltpersoner og bedrifter.
Han jobber også med out-placement, og oppfølging av enkeltpersoner gjennom jobbsøkerprosessen.

Lederseminarer
Nordengen har hatt mange seminarer om hvordan bli en bedre leder, samarbeid i ledergruppen osv. 
Han er også coach for flere ledere og har erfaring fra konflikthåndtering.

Samtaleveileder
Nordengen er også samtaleveileder, og har ukentlige samtaler med mennesker som har behov for å sette ord på sorg, kriser, relasjonsproblemer, samlivskriser og konflikter.