Når forandring ikke fryder

Det sikreste vi vet er at alt forandrer seg. Både på verdensplan, i privatlivet og på arbeidsplasser skjer forandringer og omstillinger hurtigere enn vi klarer å følge med.

Når forandringene ikke er selv-villet, er det ikke sant at forandring fryder.

Omstillingene kan oppleves truende. Det viktigste er ikke å unngå forandringer, men å mestre dem. Det handler om å finne grunnfølelsen. Vi kan kjøpe det meste, men ikke den styrken som fører til at vi gjør de viktige valgene og tar vare på tryggheten i oss selv.

Noe av det mest smertefulle som finnes er å erfare at livet ikke ble et levd liv.

Seminaret Når forandring ikke fryder har ikke blitt til gjennom bokstudier, men ved å lese de levende menneskelige dokumenter.
Dette seminaropplegget gir ikke svar på tilværelsens mange spørsmål, men representerer en måte å se på, tenke på og leve på.

Livsglede i livsalvoret

Livet spenner mellom store ytterligheter.
Ingen går gjennom livet uten å oppleve både gleder og sorger, latter og tårer.

Livet er både muntert og alvorlig. Til tider tar alvoret overhånd. Sykdom, ulykker, tap eller ytre hendelser kan være så vonde at de preger hele tilværelsen. Smerten kan komme brått, eller den kan snike seg inn over tid.

Livet er urettferdig. Det vonde rammer tilfeldig. Det er kort avstand mellom ytterlighetene. Kun én bokstav skiller i alfabetet mellom lykke og ulykke. Vi må være forberedt på at enda mindre kan skille i virkeligheten.

Men livet er heldigvis mer enn bare alvor og smerte. Vi må ta det vonde på alvor, samtidig som vi tillater oss å nyte livsgledene som finnes. Det handler om hvilke grep vi kan ta for å leve så godt som mulig slik livet ble.

Dette foredraget gir ingen endelige svar, og det lodder ikke dypt i de store og vanskelige spørsmålene som berøres. Men det er ment som tankevekkende smakebiter om hvordan lete fram livsglede midt i alvoret.

I fyr og flamme - uten å bli utbrent (utladet) 

Dette foredraget handler om om vår tids paradoks: vi har aldri hatt bedre tid, men allikevel har vi så dårlig tid.
Hvordan kan vi få til et samspill mellom arbeidsliv og privatliv som gjør at vi ikke risikerer å møte veggen?

Det handler om å ta ansvar for vårt eget liv og vår egen arbeidsglede.
Det handler om de nye trendene i arbeidslivet.


Jeg ser hva du sier - ingen kan velge å ikke kommunisere

Et foredrag om det vanskeligste og viktigste vi mennesker gjør: å kommunisere.
Om ordenes makt, kroppsspåk, og nonverbal formidling.
Det viktige er ikke bare HVA vi formidler, men HVORDAN.

 Hvordan bygger vi en vinnerkultur?

Å ha visjoner, mål og verdier er viktig for å oppnå noe, både som bedrift og som privatperson.
Vi trenger bedrifter med visjoner som tenner de ansatte til felles innsats mot samme mål.

Ved å jobbe med verdier og visjoner, skapes det vinnerkultur både internt og eksternt.
"Without visions the people perish".

Er jeg en god leder?

Arbeidslivet er i stor endring, og det skapes hele tiden nye krav til å være leder.
I dag forventes det av ledere at de skal gjøre medarbeiderne så gode som mulig.
Ved å skape stolte og motiverte medarbeidere, høynes også produktiviteten.

Ingen er født til å være en god leder. Det er kunst som kontinuerlig må læres.
Gode ledere i dagens arbeidsmarked har god selvinnsikt og god menneskekunnskap.

+50 - Utgått på dato eller verdifull ressurs?

I dette seminaret blir noen av de viktigste utfordringene til både bedrifter og senior-arbeidstakere tatt opp:

  • Livet er ikke ferdig med deg før du er ferdig med livet 
  • Endringsdyktighet. 
  • Nye trender og krav i dagens arbeidsmarked. 
  • Om å være senior i arbeidsmarkedet. 
  • Personlig mestring: Hvordan ta ansvar for egen livssituasjon og jobb-framtid? 

Det mangfoldige mennesket

-både menneskelivet og menneskesinnet er sammensatt, uforutsigbart og mangfoldig. Det er ingen som er "helt og fullt". Men vårt adelsmerke som mennesker er at vi er "stykkevis og delt". Vi består av både gode og dårlige sider, vellykkede og mislykkede sider, vrangsider og ensomme sider. Summen av alle våre sider gjør oss til den vi er, og det er ved å akseptere disse at vi blir tryggere mennesker.