Om å bevare livsgleden i endring og i usikkerhet.

Det sikreste vi vet er at alt forandrer seg. Både i samfunnslivet, i privatlivet og på arbeidsplasser skjer forandringer og
omstillinger hurtigere enn mange klarer å følge med på. Når forandringene ikke er ønsket, er det ikke sant at "forandring fryder".  Omstillingene kan oppleves truende. Det viktigste er ikke å unngå forandringer, men å kunne mestre dem.

Denne boken har ikke blitt til gjennom bokstudier, men ved å lese levende menneskelige dokumenter. 

Kjøp boken ved å klikke her

Tittel: Når forandring ikke fryder

Forfatter: Per Anders Nordengen

Pris: 300NOK

ISBN: 978-82-92284-06-3